پاسخ به چندشبهه پیرامون حضرت علی ( روحی لتراب مقدمه فداه )
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقتداى راهمان على علیه السلام است ، همو که واژگان ، تاب بزرگى روحش ‍ را ندارند. با کدامین واژه مى توان به توصیف آفتاب نشست ؟ آن گاه که از روى سینه عبدود برخاست ، اخلاص معنا گرفت . چون به همراه همسر و فرزندانش افطار خود را سه شب پیاپى به مسکین و یتیم و اسیر بخشید، خودخواهى ها رخت بربست و دگر خواهى معنا و مفهومى تازه یافت . آن شب که ضربه شمشیر ابن ملجم بر فرق نازنینش نشست ، واژگان محبت و گذشت در برابرش ، به زانو درآمد. او که عارفان و مجتهدان ، پدر عرفان و پیشواى زاهدان مى نامندش . همو که شجاعان و دلیران ، او را مظهر شجاعت و جوانمردى ، عدل پیشگان و دادخواهان ، او را سرمشق دادگسترى ، حکمرانان و کارگزاران ، حکومتش را نمونه اعلاى حکومت انسانى ، فیلسوفان و اندیشمندان ، او را در قله هاى حکمت و دانایى و مددکاران عالم ، وى را نمونه دستگیرى مى دانند. به راستى ، گفتار و کردار آن پیشواى سترگ مانند آب حیاتى از چشمه سار زلال هستى مى جوشد و در جویبار اجتماع جارى مى شود و روح تعالى مى دمد. درخشش نور حق در جمال على علیه السلام چنان تابناک است که دیده ها را توان تماشاى آن نیست . على علیه السلام اقیانوسى است که کرانه اش سراسر هستى را پوشانیده است . خورشید محبت على علیه السلام روشناى دل هاى عاشقان و نورافشان پرده هاى زمان است . اوهمان آقایی است که خوارزمی درکتاب مناقب، در درباره اوچنین نقل می کند: قد جاء اعرابیان الی عمر یختصمان ، فقال یا اباالحسن إقض بینهما فقضی علیّ علی احدهما ، فقال یا امیر المومنین ها یقضی بیننا؟ فوثب الیه عمر و أخذ بتلبیبه ثم قال : ویحک ما تدری من هذا ؟ هذا مولای و مولی کلّ مومن و من لم یکن مولاه فلیس بمومن. دو عرب بادیه نشین که با هم اختلاف داشتند برای حل و فصل دعوا نزد عمر بن خطاب آمدند. عمر فصل خصومت آنان را به علی علیه السلام ارجاع داد و خطاب به آن حضرت گفت: ای ابا الحسن بین این دو نفر قضاوت کن. پس آن حضرت به قضاوت پرداخت و بر اساس کتاب و سنت به نفع یکی و به ضرر دیگری حکم فرمودند.پس آن شخص که حکم علیه او بود از روی ناراحتی و از باب اعتراض و ایراد به عمر گفت: این قضاوت کند بین ما ؟ عمر بر آشفته و غضبناک شد و یقه او راگرفت و گفت: آیا می دانی این آقا کیست که به قضاوت او اعتراض می کنی و به او ایراد می گیری؟آین آقا ولی امر من و ولی امر هر مومنی است، کسی که ولایت او نداشته باشدو فرمانش را نپذیرد مومن نیست . دراین مقاله به تعدادی ازشبهاتی که درباره حضرت علی(علیه السلام) ازسرجهالت وغفلت مطرح کرده اند، پاسخ داده شده است.
دانلود